ที่ๆมีข้อมูล(ที่คุณอาจจะยังไม่รู้)เกี่ยวกับในเมีองไทย


การถ่ายภาพ : ของสะสม : Modern 120 format : RF (Range Finder) : Fuji 690GSW III

Description

ผู้ผลิต : Fuji, Japan
ปืที่ผลิต (คศ.) : 1995-1999 ???
Shutter type : Copal leave
Shutter speed : B-1/500 sec.
Flash Sync. : X-M all speed
Crop mask : 65mm
Lens : Fixed with Fujinon 65mm f/6.5


© สงวนลิขสิทธ์ 2544-5, Gio.
เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่างๆเป็นลิขสิทธ์ของแต่ละเจ้าของ
ไม่อนุญาดิให้ทำซ้ำหรือ แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ก่อนได้รับอนุญาดิเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อน