ที่ๆมีข้อมูล(ที่คุณอาจจะยังไม่รู้)เกี่ยวกับในเมีองไทย

การถ่ายภาพ : กล้องโบราณ : Classic 120 format : RF (Range Finder) : Zeiss Ikonta C 521/2

Description

ผู้ผลิต : Zeiss, Germany
ปืที่ผลิต (คศ.) : 193x
Shutter type : Compur, Copal leave
Shutter speed : B-1/250 sec.
Flash Sync. : X-M at all speed
Lens : Novar Anastigmat 105mm/f3.5
Format : 6x9cm

 

© สงวนลิขสิทธ์ 2544-5, Gio.
เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่างๆเป็นลิขสิทธ์ของแต่ละเจ้าของ
ไม่อนุญาดิให้ทำซ้ำหรือ แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ก่อนได้รับอนุญาดิเป็นลายลักษณ์อักษร จากเจ้าของก่อน