ที่ๆมีข้อมูล(ที่คุณอาจจะยังไม่รู้)เกี่ยวกับในเมีองไทย

 

การถ่ายภาพ : ของสะสม : Classic 120 format

RF (Range Finder)
SLR (Single Lens Reflex)
TLR (Twin Lens Reflex)
 

© สงวนลิขสิทธ์ 2544-5, Gio.
เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่างๆเป็นลิขสิทธ์ของแต่ละเจ้าของ
ไม่อนุญาดิให้ทำซ้ำหรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาดิเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อน