ที่ๆมีข้อมูล(ที่คุณอาจจะยังไม่รู้)เกี่ยวกับในเมีองไทย

การถ่ายภาพ : ของสะสม : Classic 135 format : RF (Range Finder) : Voigtlander Prominent II

คำอธิบาย

ผู้ผลิต : Voigtlander, Germany
ปืที่ผลิต (คศ.) : 1950-1954
Shutter type : Synchro-Compur, Copal leave
Shutter speed : B-1/500 sec.
Flash Sync. : X-M all speed
Crop mask : 35mm, 50mm, 100mm
Lens : เปลี่ยนได้กับ Prominent mount
Lens ที่มี :

  Skoparon 1:3.5/35mm
  Nokton 1:1.5/50mm
  Ultron 1:2/50mm
  Color-skopar 1:3.5/50mm
  Dynaron 1:4/100mm
  Super-Dynaron 1:4.5/150mm


 

© สงวนลิขสิทธ์ 2544-5, Gio.
เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่างๆเป็นลิขสิทธ์ของแต่ละเจ้าของ
ไม่อนุญาดิให้ทำซ้ำหรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาดิเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อน