ที่ๆมีข้อมูล(ที่คุณอาจจะยังไม่รู้)เกี่ยวกับในเมีองไทย

การถ่ายภาพ : กล้องโบราณ : Classic 135 format : RF (Range Finder) : Voigtlander Vito II

Description

ผู้ผลิต : Voigtlander, Germany
ปืที่ผลิต (คศ.) : 195x
Shutter type : Compur-Rapid, Copal leave
Shutter speed : B-1/300 sec.
Flash Sync. : X-M at all speed
Lens : Color Skopar 50mm/f3.5

 

© สงวนลิขสิทธ์ 2544-5, Gio.
เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่างๆเป็นลิขสิทธ์ของแต่ละเจ้าของ
ไม่อนุญาดิให้ทำซ้ำหรือ แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ก่อนได้รับอนุญาดิเป็นลายลักษณ์อักษร จากเจ้าของก่อน