ที่ๆมีข้อมูล(ที่คุณอาจจะยังไม่รู้)เกี่ยวกับในเมีองไทย

English version
 


การถ่ายภาพ : ของสะสม

Classic 135 Format
Classic 120 (Medium) Format
Modern 120 (Medium) Format
 

© สงวนลิขสิทธ์ 2544-5, Gio.
เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่างๆเป็นลิขสิทธ์ของแต่ละเจ้าของ
ไม่อนุญาดิให้ทำซ้ำหรือ แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ก่อนได้รับอนุญาดิเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อน