ที่ๆมีข้อมูล(ที่คุณอาจจะยังไม่รู้)เกี่ยวกับในเมีองไทย

English version
 

การถ่ายภาพ : กล้องโบราณ

หมายเหตุ : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฎเป็น ข้อมูลที่ได้รวบรวมขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ จากการค้นหาตาม websiteต่างๆ และไม่ได้ข้อมูลโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต (เพราะผมเกิดไม่ทัน บริษัทฯชิงเจ็งไปก่อน) อาจจะมีความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดได้ อย่างไรถ้าท่านสังเกตุเห็น กรุณา email ถึงผมด้วยจะขอบคุณมาก และขออถัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ข้อมูลกล้อง

: ของสะสม

 

© สงวนลิขสิทธ์ 2544-5, Gio.
เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่างๆเป็นลิขสิทธ์ของแต่ละเจ้าของ
ไม่อนุญาดิให้ทำซ้ำหรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาดิเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อน